Kosten parkeervergunning Amsterdam

Wij bekijk de kosten perkaarvergunning Amsterdam. Stel dat u gaat verhuizen en er voor kiest om een parkeervergunning aan te vragen. U weet nog niet waar u wil wonen en laat dat afhangen van de kosten die u moet maken voor een parkeervergunning. U heeft twee auto's, waarvan één met een grijs kenteken en u wil dan ook twee vaste plaatsen in het stadsdeel waarin u woont, waar alleen u uw auto's neer mag zetten. Allereerst vallen dan natuurlijk de vergunningsgebieden af waar u maximaal in bezit mag zijn van één parkeervergunning. Maar, in welk vergunningsgebied in welk stadsdeel zou voor u in dit geval het goedkoopst zijn om te gaan wonen?

Grote prijsverschillen per stadsdeel

De prijzen per stadsdeel en per vergunningsgebied variëren sterk. Zo spreekt voor zich dat het centrum duurder is dan de wijken, die het verst van het centrum afliggen. Parkeervergunningen in Amsterdam-Centrum zijn zo duur, omdat er weinig ruimte is voor auto's. De grond is duur, omdat veel mensen hier willen wonen (ze wonen dan dichtbij de stad) en veel bedrijven zich hier willen vestigen (in dit gebied komen namelijk de meeste mensen). Grond is daarom absoluut schaars, waardoor de grondprijzen omhoog schieten. Om een stukje grond te mogen gebruiken om uw auto te parkeren, zal dus veel geld kosten. Ook is een maximum van één parkeervergunning hier logisch, er is immers weinig ruimte. In de buitenste wijken van Amsterdam heerst natuurlijk het tegenovergestelde effect. Als we naar de verschillende stadsdelen kijken en uitgaan van een bewoner die een parkeervergunning wil, betaalt u per zes maanden in het Centrum €126,90 tot €211,20. In Amsterdam-Oost betaalt u €108,90, in Amsterdam-West betaalt u €109,20 en in Amsterdam-Zuid €48 tot €120.

Welke delen zijn goedkoop?

In het geval van de inleiding is het voor u niet mogelijk in Amsterdam-Centrum te wonen, omdat het in het Centrum mogelijk is om maximaal één parkeervergunning tegelijk in bezit te hebben. In West is het ook niet mogelijk, vanwege hetzelfde probleem. Het beste kunt u gaan wonen in het stadsdeel Nieuw-West, hier kunt u twee parkeervergunningen tegelijk aanvragen en zijn de kosten het laagst: €47,80. Ook heel goedkoop is Amsterdam-Zuid 5, 6 en 7 (Prinses Irenebuurt, Zuidas, Buitenveldert). Hier betaalt u €48 per 6 maanden en is het toegestaan zelfs 3 parkeervergunningen te hebben.

We kunnen dus concluderen dat als u het puur laat afhangen van de prijs van de parkeervergunning en u twee auto's heeft, u het best kunt gaan wonen in Nieuw-West. Natuurlijk komt dit in de praktijk niet voor. Misschien wil u wel graag dicht bij het centrum wonen.